הפעם אודה

י"ב כסלו תשע"ו
יכולת הכרת הטוב החלה אצל לאה אמנו: לאה הודתה על עצם היותה חלק מעם ישראל, זה לא היה מובן מאליו. בכדי להודות צריך להיות ניתוק בינינו לבין האדם שלו אנו מודים. אדם צריך בכל יום להודות על מספר דברים שאינם מובנים מאליהם. המילה הראשונה שאנחנו אומרים כיהודים היא: מודה אני לפניך.

מומלץ בשבילך