הפניית האהבה האלהית לעבודה זרה

כ' סיון תשע"ז
עמוד כט' פרק ג'

מומלץ בשבילך