הקדשת שיעור

הפיוט "יום זה לישראל אורה ושמחה"

ה' אלול תשע"ט
כרך ב' עמוד מז' במהדורה הישנה

מומלץ בשבילך