הקדשת שיעור

הפזיזות הוא נסיון לקיצור דרך שבסופו של דבר מסיט לגמרי מהדרך

י"א טבת תשע"ט
על פי הגמרא במסכת שבת דך נה' ע"ב בעניין הביקורת על ראובן שבלבל יצועי אביו

מומלץ בשבילך