הפוך בה והפוך בה דכולא בה - האם הכל מצוי בתורה ?

ב' אדר ב תשס"ח
סוף פרק חמישי

מומלץ בשבילך