הפוך בה והפוך בה דכולא בה - האם הכל מצוי בתורה ?

מומלץ בשבילך