הפגישה עם האלוהים - באמצע ולא בקצוות

י"א אייר תשע"ט
פרק ה' - למנצח אל הנחילות

מומלץ בשבילך