הקדשת שיעור

"העניין האלוהי" - ממתן תורה ועד ירושלים דרך המדבר

מומלץ בשבילך