הקדשת שיעור

העכברים של בית המקדש - חלק א

כ"ה חשון תשע"ד
גמרא מסכת פסחים דף י' ע"ב

מומלץ בשבילך