העיקר הגדול של עניין התפילה - להוסיף כח בקדושה

י"א אייר תשע"ט
שער ב' פרק יא'

מומלץ בשבילך