העונש הגדול ביותר לעם ישראל

י"ג סיון תשע"ט
ספר במדבר פרק יג'

מומלץ בשבילך