העולם הרוחני הוא שורש לכל מה שקיים בעולמינו זה

א' תמוז תשע"ו
חלק ראשון פרק חמישי המשך פסקה א'

מומלץ בשבילך