הקדשת שיעור

העברת רוח רעה על ידי נטילת ידיים

מומלץ בשבילך