הסתכלת היום על השמיים ? - על שפע וכלים. קללה וברכה, ועל זכירת התכלית המתמדת

מומלץ בשבילך