הקדשת שיעור

הסכנה של מי שלא יודע להפריד בין עושי הרשע לבין הרשעה עצמה

מומלץ בשבילך