הקדשת שיעור

הסבלנות בחברה היא הכרחית וכל מנהיג חייב להיות סבלן

ט"ז אדר תש"פ
ספר 'שיחות הרב צבי יהודה על ספר אורות' בהוצאת ספריית חוה . עמוד 117 המאמר אורות התחיה פרק ד'

מומלץ בשבילך