הנטיה הישראלית הטבעית למחלוקת והשאיפה לשלום

כ"ט אייר תשס"ח
פרשת קרח פרק טז פסוק א

מומלץ בשבילך