הקדשת שיעור

הנחת התפילין על היד לזכרון "הזרוע הנטויה"

מומלץ בשבילך