הקדשת שיעור

הנזיר חוטא או קדוש ? האם הנזירות רצויה בעיני המקום ?

מומלץ בשבילך