'הנותן לשכוי בינה' - על יכולת הבחירה בין אתמול להיום ובין אמת לשקר

מומלץ בשבילך