הנהגת המשפט והצדק האלוהי

ד' טבת תשס"ח
פרק כו פסוק יד פרשת בחוקותי בחקתי הקלטת הוידאו חסרה את שלוש הדקות הראשונות של השיעור . קובץ השמע מכיל את השיעור במלואו

מומלץ בשבילך