הקדשת שיעור

הנבואה על כלי המקדש שנבזזו "בבלה יובאו ושמה יהיו"

א' כסלו תשע"ז
פרק כז' חזרה פסוק כא'

מומלץ בשבילך