הקדשת שיעור

המשך סיפור נבל הכרמלי ומשפט המלך

ה' אדר תשע"ה
שמואל א פרק כ"ה בניסיון להבין מהם הסיבות שגרמו לדוד לרצות להרוג את נבל ומשפחתו צריכים לראות את דבריו של נבל: "רבו עבדים המתפרצים איש מפני אדוניו", נבל טוען למלוכה על עם ישראל. אביגיל בעצם מניעתו מלהרוג את נבל מצילה את מלכות בית דוד.

מומלץ בשבילך