המרגלים היו כשרים בשעה שנשלחו

י"ד סיון תשע"ט
ספר במדבר פרק יג'

מומלץ בשבילך