הקדשת שיעור

המצוה נותנת כח לקיים מצוה נוספת

ג' כסלו תשע"ט
שער א' פרק ו'

מומלץ בשבילך