המצבים הגופניים בהם ניתן לקרוא קריאת שמע

ו' תמוז תשע"ב
שולחן ערוך או"ח, סימן ס"ג, סעיף א'- "קורא אותה מהלך או עומד או שוכב או רוכב על גבי בהמה או יושב אבל לא פרקדן דהיינו שפניו טוחות בקרקע או מושלך על גבו ופניו למעלה אבל קורא והוא שוכב על צדו."

מומלץ בשבילך