הקדשת שיעור

המפקד והמניין נותן ערך ומשמעות לכל הפרטים שמרכיבים אותו

כ"ב אייר תשע"ו
ספר במדבר פרק א' פסוק ג'

מומלץ בשבילך