הקדשת שיעור

המעלה של הציבור בישראל שדווקא בהופעתו מתקדש שם שמיים

מומלץ בשבילך