הקדשת שיעור

המעביר שינה מעיני ותנומה מעפעפיי

מומלץ בשבילך