המנהג לשטוח עשבים בבית הכנסת לקראת שבועות

מומלץ בשבילך