הקדשת שיעור

המנהג להתענות בה"ב אחרי המועדים

מומלץ בשבילך