הקדשת שיעור

"המלמד תורה לעמו ישראל"

מומלץ בשבילך