הקדשת שיעור

המלכים שהשתמשו בכוחות הטובים לצרכים אחרים

י"ד אייר תשע"ה
מסכת סנהדרין דף קב' ע"ב

מומלץ בשבילך