המלך יהויקים

ה' אדר ב תשע"ט
ספר מלכים ב' פרק כג' פסוק לד'

מומלץ בשבילך