הקדשת שיעור

המלחמה בין העולם הערכי לרצונות נמוכים מייסר את הנפש

מומלץ בשבילך