הקדשת שיעור

המילים כנף, עין, שמע

00:00:00
כ"ה כסלו תשע"ג
חלק א' פרק מג' - מה'

מומלץ בשבילך