המחלוקת כאופציה

י"ח סיון תשע"א
מתי נכון להיכנס למחלוקת ומתי להימנע

מומלץ בשבילך