המוסר של פרקי אבות כהדרכה לקראת נבואה

ב' סיון תשס"ו
פרק א משנה ב שיעור מספר 22

מומלץ בשבילך