המוסר החילוני איננו עמוק ואינו נותן מענה אמיתי כשמדובר בהתמודדות עם תאוות חזקות

ט"ו חשון תשע"ט
כרך ג' המשך פסקה א' בפנים הספר "המוסר האלוהי"

מומלץ בשבילך