הקדשת שיעור

המוליכך במדבר הגדול והנורא

מומלץ בשבילך