המדות הרעות הן באות לפעמים בתורת עונש על חטאים קודמים

מומלץ בשבילך