המגזריות בתוך החברה הישראלית

ט' תמוז תש"ע
הרב מתיחס לעניין המגזריות בעם ישראל - האם יש מקום למגזריות בעם ישראל ? במה צריך לשמר היחודיות של כל יחיד וקבוצה ובמה הנבדלות מזיקה . נמסר על רקע פרשת אפליית התלמידות הספרדיות בבית הספר החרדי בעמנואל

מומלץ בשבילך