הקדשת שיעור

המברך את עמו ישראל בשלום

מומלץ בשבילך