הקדשת שיעור

'המבלי אין אלהים בישראל' - אחזיה בן אחאב ובעל זבוב

י"ז טבת תש"פ
מלכים ב' פרק א' פרק הזמן הקצר של אחזיה בן אחאב מספק לנו תמונה לנסיון של יהושפט ליצור שיתוף פעולה כלכלי, אך חמור מכך- להשפעה ההרסנית של איזבל ושל בנה 'ההולך בדרך אמו' כל אלו מסייעים לענות על תעלומה המופיעה בסוף הפרק

מומלץ בשבילך