המבייש את חברו כדי להציל את עצמו

ג' טבת תשע"ג
ד"ה- "הנה נראה, יש מבייש את חבירו ולא בשביל שהוא שונא לו אלא בשביל לסלק בושתו ממנו".

מומלץ בשבילך