הקדשת שיעור

המבחן של עובד ה' לזהות את המדרגה בה הוא עומד

ז' טבת תשע"ד
פרק טז' - מידת הטהרה

מומלץ בשבילך