הקדשת שיעור

המאבק על השראת השכינה

י"ב תמוז תשע"ז
אור ה' שוכן עלינו ממש בממשותנו הארצית הפרטית והציבורית ועומד במרכז המאבק על אופיה היהודי של מדינתנו

מומלץ בשבילך