"הם המליכו ולא ממני" - התפוררות והתחלפות מלכי ישראל

ב' אדר ב תשע"א
ספר מלכים א פרק טז' הקב"ה מגלגל את הריגת מלכי ישראל כפי שהם נהגו בקודמיהם

מומלץ בשבילך