הלל אומר אל תפרוש מן הציבור

ט"ו סיון תשס"ו
פרק ב משנה ד

מומלץ בשבילך