הקדשת שיעור

הליכה בדרכי הקב"ה

י"ב חשון תשע"ו
ספר בראשית פרק יח' פסוק א'

מומלץ בשבילך