הקדשת שיעור

הכרת הקב"ה על ידי העולם מצריכה זהירות

ט"ז אדר תשע"ט
עמוד תיב' בתאריך ט' אדר א' תשע"ט לא התקיים השיעור

מומלץ בשבילך